Sortbelter

Kristiansand Taekwon-Do Klubb har eksistert siden 1999, men vi måtte vente helt til 2015 før vi fikk vår første sortbelte som har gått hele opplæringen i klubben vår.

Liste over dan-graderinger i klubben vår:

1. dan:

Bernhard Bøckman - november 2015
Erik Ommundsen - november 2016
Eivind Johan Isaksen - november 2016
Thomas Røyrås Otterå - mai 2017
Robin Lee Wongraven - mai 2018
Kristoffer Sørli Ommundsen - november 2018
Malin Sørli Ommundsen - november 2018
Magnus Bærø Undhjem - november 2018
Kenneth Undhjem - november 2019
Christoffer Rosenberg - november 2020
Laima Maria Hornberg - mai 2022
Heine Kleivkås - desember 2023
Valentin Flåten - desember 2023
Martine Schedelberger Anderssen - desember 2023

2. dan:

Erik Ommundsen - november 2018
Eivind Johan Isaksen - mai 2019
Thomas Røyrås Otterå - desember 2021
Malin Sørli Ommundsen - desember 2021
Kenneth Undhjem - mai 2022

3. dan:
Erik Ommundsen - desember 2021